Du behöver inte avveckla ab men det kostar med fel däck

Det är viktigt att följa reglerna som gäller för däck i Sverige. Det handlar ju inte bara om att veta när det är tillåtet med vinterdäck. Reglerna är till för att hålla oss säkra på vägarna och för att se till att ljud från dubbdäck inte stör i onödan. Men du kommer inte att behöva avveckla ab för att du råkar göra fel. Det kan bli böter men mer än så är det inte fråga om.

Det blir böter inte tal om att avveckla ab

Att köra företagsbilar med vinterdäck när det inte är tillåtet är ett brott. Men det kan inte jämföras med att bryta mot regler vad gäller företagets skötsel och bokföring. Den typen av fel kan leda till att du får avveckla ab. Så är det inte med vinterdäcken.

Om du driver en firma med fordon bör du dock vara väl medveten om att du mellan den första december och den 31:a mars måste köra med vinterdäck. Fast du får inte köra med dubbdäck efter den 16:e april fram till den 30:e september såvida det inte råder vinterväglag.

Om din företagsbil skulle upptäckas med fel däck på blir det böter. Det rör sig inte om så stora pengar att du kommer att behöva lägga ner bolaget på grund av dem. Men det är ju synd att inte vara medveten om vad som gäller och behöva betala böter på grund av däcken.

Vems ansvar är däcken på ett företags fordon?

Enligt lag är det den som äger ett fordon som är skyldig att hålla det i ett skick som möter lagens krav. Det är du som äger fordonet som används inom firman som ska se till att det har vinterdäck när detta krävs och tvärtom.

Om du har en anställd som använder bilen till exempel för att leverera era varor är det ändå du som kommer att få betala böter om bilen körs med fel däck. Fast den som kör är inte helt utan ansvar. Faktum är att man kommer att kolla om den som kör firmabilen borde ha känt till att den inte hade däck i enlighet med lagen.

Om du hotar anställda att köra med fel däck

Det finns ett undantag här och det är om du bevisligen har hotat din personal att köra ut med sommardäck då det krävs vinterdäck. Du kanske har sagt att om han inte kör omedelbart trots protester vad gäller däcken så ryker jobbet.

I den här situationen är det du som ägare som måste betala böter för att låta en anställd köra utan vinterdäck. Om det hela upptäcks till följd av en olycka är det dock föraren som måste ta ansvaret för att bristfälliga däck ledde till olyckan.

Nu kan det förstås tänkas att det till sist ändå blir tal om att avveckla ab om du har för vana att tvinga ut dina anställda i bilar som är farliga att köra med sommardäck på halkig vinterväg. Det är knappast en inställning som skapar goda förutsättningar inom en verksamhet.