Läkarintyg för alkolås och säkra däck för säker körning

För samhället i stort såväl som för individen är säkra vägar ett viktigt mål. För att vi ska kunna vara trygga då vi är ute och kör så förlitar vi oss både på teknik och sunt förnuft. Saker som läkarintyg för alkolås är minst lika viktiga som säkra däck.

Låt oss ta en titt på dessa två aspekter och hur de samverkar för att vi alla ska få en säkrare upplevelse på väg.

Läkarintyg för alkolås

Alkolåset är en teknisk innovation som är till för att förhindra rattfylleri. Med läkarintyg för alkolås ser vi till att denna innovation används på rätt sätt. Personer som förlorar sitt körkort till följd av rattfylla kan på ett ansvarsfullt sätt få det tillbaka.

Systemet går ut på att föraren måste blåsa i en alkoholsensor för att bilen ska kunna startas. Om det visar sig att personen har alkohol i kroppen som överstiger gränsen så går det alltså inte att köra. Detta innebär säkerhet både för den som kör och för alla andra runtomkring i trafiken.

Tekniken erbjuder:

  • Omedelbar påminnelse om att inte köra under påverkan
  • Preventiv åtgärd så att det inte går att köra berusad.
  • Utbildning på så vis att förare påminns om de faror som finns med att köra med alkohol i blodet.
  • Uppmuntran för att fatta ansvarsfulla beslut.

Däckens betydelse i trafiken

Precis som läkarintyg för alkolås kan rädda livet på många så är säkra däck ett måste för att bilar ska kunna köras på ett säkert sätt. Däckens skick är avgörande för säker körning i alla väglag. Om du har välunderhållna däck med rätt mönsterdjup får du bästa möjliga väggrepp.

Detta blir avgörande i kritiska situationer. Om vädret innebär halt väglag så kommer däckens skick att vara otroligt viktigt. Detta är ju något som kan hindra att du får sladd och kör in i en annan bil.

Samspelet mellan teknik och det mänskliga beteendet

Men vi kan ju inte helt förlita oss på alkolås och bra däck för att få säker trafik. Det handlar om ett samspel mellan tekniken och det mänskliga beteendet. Med läkarintyg för alkolås har vi en teknisk lösning på ett beteendemässigt problem. Däckens skick däremot är på sätt och vis ett resultat av förarens beteende vad gäller underhåll och kontroll.

Föraren har alltid ett ansvar och måste kontrollera däcken regelbundet. Det är också föraren som ska fatta beslutet om att inte köra berusad. När tiden med alkolåset är över så är det upp till det mänskliga beteendet för att fordonet fortsatt ska köras på ett säkert sätt.

Utbildning och medvetenhet är A och O

För att få ut mesta möjliga av alkolås och däck så gäller det att förare är utbildade såväl som medvetna. Vi kan jobba med informationskampanjer som visar vikten av underhållna däck och vad konsekvenserna av att köra berusad kan bli.

På detta vis kan vi få säkrare vägar oavsett om det handlar om däck eller om läkarintyg för alkolås!

Hur fungerar läkarintyg för alkohol och droger för bilkörning?

Det går att fortsätta köra bil även om du skulle åka fast för rattfylla. Sverige har ju ett system där det går att till exempel köra med alkolås i bilen. Men för att du ska få den här typen av körkortstillstånd så måste du få läkarintyg för alkohol och droger i enlighet med den information du har fått från Transportstyrelsen.

Vad intygar ett läkarintyg för alkohol och droger?

Ett läkarintyg för alkohol och droger är i grund och botten ett intyg som bevisar att du inte har alkoholnivåer i blodet som överstiger det som är tillåtet. Om du har straffats för rattfylla men får möjlighet att köra med alkolås så kommer detta intyg att krävas vid flera tillfällen.

Du får en plan och så kommer kliniken att kalla dig till undersökningar. Det brukar vara så att du får veta sent inpå själva undersökningen att du ska komma in till kliniken. Detta för att du inte ska hinna med att planera och låta bli att dricka alkohol bara för att du ska testas. Det här kan kännas lite knepigt men är ett måste för att detta ska bli giltigt.

Kostnaden för intygen faller på dig

Läkarintyg för alkohol och droger som ges för att du ska kunna fortsätta köra täcks inte av högkostnadsskyddet. Du får själv betala för detta och det kan bli tal om flera tusen kronor. Det kan det förstås vara värt för dig eftersom du på detta vis kan fortsätta jobba som chaufför eller bara få vardagen att fungera.

Det kan ju vara så att du är beroende av din bil som transportmedel till din arbetsplats. Då är läkarintygen och ett alkolås en mycket bra lösning om än ganska dyr.

Mediciner kan klassas som droger

Om du tar olika typer av mediciner till exempel mot allergi eller för att sova bättre ska du vara medveten om att de kan klassas som droger. Om du är inblandad i en trafikolycka och du får ditt blod testat så kan du alltså fällas för att ha droger i kroppen då du kör trots att det rör sig om en medicin.

På grund av detta är det verkligen viktigt att du tar reda på vad som gäller för dina mediciner och bilkörning. Ta inga onödiga risker och kom ihåg att en medicin som gör dig ofokuserad kan vara det som leder till att du är med om en olycka.

Välj en klinik nära dig

Det kan vara klokt att välja en klinik som kan utfärda läkarintyg för alkohol och droger nära dig. Om du måste åka långt kan det vara svårt att få in undersökningarna som du måste genomföra. Ta reda på vilka möjligheter du har där du bor eller jobbar för att få till en smidig hantering av dina intyg som gör det möjligt för dig att behålla körkortet.

Du behöver inte avveckla ab men det kostar med fel däck

Det är viktigt att följa reglerna som gäller för däck i Sverige. Det handlar ju inte bara om att veta när det är tillåtet med vinterdäck. Reglerna är till för att hålla oss säkra på vägarna och för att se till att ljud från dubbdäck inte stör i onödan. Men du kommer inte att behöva avveckla ab för att du råkar göra fel. Det kan bli böter men mer än så är det inte fråga om.

Det blir böter inte tal om att avveckla ab

Att köra företagsbilar med vinterdäck när det inte är tillåtet är ett brott. Men det kan inte jämföras med att bryta mot regler vad gäller företagets skötsel och bokföring. Den typen av fel kan leda till att du får avveckla ab. Så är det inte med vinterdäcken.

Om du driver en firma med fordon bör du dock vara väl medveten om att du mellan den första december och den 31:a mars måste köra med vinterdäck. Fast du får inte köra med dubbdäck efter den 16:e april fram till den 30:e september såvida det inte råder vinterväglag.

Om din företagsbil skulle upptäckas med fel däck på blir det böter. Det rör sig inte om så stora pengar att du kommer att behöva lägga ner bolaget på grund av dem. Men det är ju synd att inte vara medveten om vad som gäller och behöva betala böter på grund av däcken.

Vems ansvar är däcken på ett företags fordon?

Enligt lag är det den som äger ett fordon som är skyldig att hålla det i ett skick som möter lagens krav. Det är du som äger fordonet som används inom firman som ska se till att det har vinterdäck när detta krävs och tvärtom.

Om du har en anställd som använder bilen till exempel för att leverera era varor är det ändå du som kommer att få betala böter om bilen körs med fel däck. Fast den som kör är inte helt utan ansvar. Faktum är att man kommer att kolla om den som kör firmabilen borde ha känt till att den inte hade däck i enlighet med lagen.

Om du hotar anställda att köra med fel däck

Det finns ett undantag här och det är om du bevisligen har hotat din personal att köra ut med sommardäck då det krävs vinterdäck. Du kanske har sagt att om han inte kör omedelbart trots protester vad gäller däcken så ryker jobbet.

I den här situationen är det du som ägare som måste betala böter för att låta en anställd köra utan vinterdäck. Om det hela upptäcks till följd av en olycka är det dock föraren som måste ta ansvaret för att bristfälliga däck ledde till olyckan.

Nu kan det förstås tänkas att det till sist ändå blir tal om att avveckla ab om du har för vana att tvinga ut dina anställda i bilar som är farliga att köra med sommardäck på halkig vinterväg. Det är knappast en inställning som skapar goda förutsättningar inom en verksamhet.

Båtförare behöver läkarintyg för sjöfolk

Det är inte bara den som ska köra olika typer av fordon med hjul på jobbet som kan behöva ett läkarintyg för detta. De som sysslar professionellt med att styra och hantera båtar måste genomgå en process för att få det läkarintyg sjöfolk förväntas ha. Det här intyget är otroligt viktigt då det är en del av arbetet mot att göra trafiken till sjöss säkrare.

Vem behöver läkarintyg för sjöfolk?

Bara för att du har egen båt och är ute och kör med den ibland betyder det inte att du måste ha ett läkarintyg för sjöfolk. Det är den som är sjöman, det vill säga som jobbar professionellt med att köra båt som kan behöva intyget.

Det finns till exempel utbildningar inom sjöfart där det krävs ett godkänt intyg för sjöfolk för att den blivande sjömannen ska få ta utbildningen. Om du vill ansöka om behörighet till exempel för maskinbefäl eller för fartygsbefäl från Transportstyrelsen kommer det också att krävas ett intyg.

Intyget behövs för det visar att du lever upp till krav om syn och hörsel. Det här är ju otroligt viktigt när du kanske ska vara ansvarig för en stor båt i vatten där det är tätt med trafik. Samma sak gäller då du vill ansöka om specialbehörighet för att jobba som radiooperatör i GMDSS.

Båtens storlek är avgörande

När det gäller framförande av båt finns det en regel om båtar och fartyg som används yrkesmässigt. Om de är minst 6 meter långa måste de som jobbar på båten ha intyg. Detta gäller precis alla som jobbar på båten. Inte bara den del av besättningen som är ansvarig för framfart och navigation.

Kan du söka om läkarintyget för fordon och båt samtidigt?

Det är viktigt att förstå att det intyg du har som tågförare eller kanske som yrkeschaufför av andra fordon inte kommer att fungera som läkarintyg för sjöfolk. Det här är två olika saker. Även om intygen handlar om liknande frågor som rör din hälsa kan det bli tal om två olika undersökningar.

Om du skulle behöva två olika läkarintyg samtidigt kanske du kan ordna med en tid för alla undersökningar som kommer att krävas. Det är något som du kan ta upp med den klinik som kan erbjuda hjälpen med läkarintygen.

Vad kollar läkaren under undersökningen?

Om du har god hälsa och inga särskilda problem med syn eller hörsel kommer du antagligen att få ditt läkarintyg för sjöfolk snabbt och lätt. Men det krävs en undersökning av läkare.

Läkaren kommer att se på lite olika saker som:

  • Din syn
  • Din hörsel
  • Att du inte har en problematisk sjukdom
  • Att du inte har kroppsliga hinder

Om du skulle ha en sjukdom som du kan leva med och som inte utgör ett hinder då du jobbar inom sjöfarten kan du ändå få ditt intyg. Det som är viktigt är att ta reda på om det finns hinder, det vill säga sådant som skulle kunna utgöra en fara då du jobbar på en båt.

Det är viktigt att notera att det också finns lite olika medicinska krav beroende på det fartområde som du ska jobba inom och vilken befattning du kommer att ha. Det betyder att du kan få mer eller mindre skarpa krav att leva upp till.

Kan ett läkarintyg för taxi göra skillnad?

Rent praktiskt kan ett läkarintyg för ett annat fordon än sådant som körs på vatten inte göra skillnad. Det är inte så att du kan skicka in detta och få det omvandlat till läkarintyg för sjöfolk. Om du har fått ditt läkarintyg för att vara yrkesverksam som chaufför för samma klinik som kan utfärda intyg för sjöfolk kan det förstås kännas skönt att ni har träffats förr.

Det går dock inte att komma runt att du måste komma in för undersökning för att få ditt intyg. Men väljer du en bra klinik lär det här inte vara något besvärligt. Det är bara att boka tid och få det gjort!

Köpa bilen från bolaget då du ska sälja aktiebolag

Det finns regler för hur du kan köpa ut saker från företaget. Men just bilar tycks vara särskilt känsliga. Och här är det bra att veta att Skatteverket har benhård koll. Det är inte lönt att försöka komma undan med något som inte håller sig till reglerna. För att sälja aktiebolag och avveckla det måste du göra det redo för försäljningen. Då kan det vara dags att köpa ut firmabilen.

Sälja aktiebolag för att avveckla det

Det som kallas för snabbavveckling går ut på att du säljer aktiebolag till ett annat bolag som kommer att avveckla det. Det här är en procedur som kan kännas extra bekväm då du av olika skäl inte själv vill sköta likvidationen.

Du måste sälja bolaget som papper och pengar. Det går inte att sälja en verksamhet som fortfarande är igång eller som fortfarande har lokaler och utrustning. När du planerar för likvidationen kan du alltså ponera att själv köpa ut firmabilen samt tillhörande däck.

Hur billigt kan du köpa loss bilen för?

Det är många som tänker att det kunde vara en fördel att köpa loss firmabilen och däcken och sedan sälja vidare till en bra slant. Det låter ju bra i teorin men det finns regler i Sverige som gör att man inte kan tjäna snabba pengar på detta vis hur som helst.

Skatteverket gör gällande att du inte kan köpa bilen billigare än vad den hade kostat i en bilhall minus 10 000 kronor. Man drar av 10 000 kronor eftersom firman inte kommer att ge dig den garanti som du hade kunnat få av en vanlig bilhandlare.

Vad händer om du köper billigare än bilhallen?

Om du köper bilen från firman billigare än vad som gäller i handeln just nu är det skatt på mellanskillnaden som gäller. Du får betala skatten och företaget ska betala arbetsgivaravgift, det vill säga en skatt till!

Det går att skapa upplägg som gör att du i stort sett kan få ut bilen gratis från företaget. Men det har inget att göra med värderingen av bilen. Här är det svenska systemet benhårt och både du och företaget måste betala skatt på eventuella vinster.

Vem värderar bilen?

Normalt sett är det så att du vänder dig till en bilhandlare för att värdera bilen som du vill köpa loss från företaget. Det här måste du göra ett bra tag innan du kan sälja aktiebolag för att lägga ner det. Det kan ju ta lite tid att få värderingen klar.

Den som värderar bilen måste lova att värderingen är korrekt och att den håller sig till de riktpriser som finns för bilar av samma slag just nu. Det gäller att det är en oberoende bilhandlare. Ni kan inte ha någon form av affärsförhållande sedan tidigare.

Vad händer med däcken vid snabbavveckling?

Om man beslutar sig för att däckverksamheten inte var så lönsam som man hade hoppats på och att det blir bättre att avveckla än att försöka vända trenden så kan man välja snabbavveckling. Det här är en metod som går ut på att man säljer företaget till ett annat företag som tar över likvidationen. Men vad händer med däcken vid snabbavvecklingen? Faktum är att man inte kan sälja företaget för avveckling förrän det helt och hållet existerar på papper och är utan tillgångar som däcklager.

Continue reading

Dra nytta av däcktest innan du köper nya däck

Man behöver bra däck både under sommaren och under vintern. Men med så många val så kan det vara svårt att avgöra vilka däck som är bäst. Innan du beställer nya sommardäck så ska du dra nytta av däcktest som på ett oberoende sätt undersöker olika märken och modeller. Det här är test som ser på saker som bromssträcka och viktiga egenskaper som väggrepp.

Kan man lita på däcktest?

Man ska alltid ställa sig lite skeptisk till däcktest eftersom dessa test som regel utförs av folk som har någon form av intresse av en viss typ av däck rent kommersiellt. Men det här betyder inte att test som tidningar och som hemsidor utför är bluffar. Det kan dock vara så att man tenderar att vara lite extra generös med höga betyg till de däckmärken som man vill pusha för.

Det finns ju även internationella däcktest och dessa kan man ju jämföra med. Om man ser att olika däcktest har olika resultat så kan det bero på att man har testat med lite olika förutsättningar.

Välj rätt däck för din bil

Betänk att tester som utförs bör vara i enlighet med de förhållanden som råder på svenska vägar. Ett däck som bejublas i ett varmt land där det inte regnar och snöar ofta kommer inte att få samma fina betyg i ett svenskt däcktest. När du väl finner en modell som verkar bra så kan du undersöka det på djupet och ta fram samma modell från äldre test för att se om andra testförare är lika positiva.

Varför ska man köra med sommardäck under sommaren?

Varje år så kommer det ett nytt inslag i nyheterna på TV om att folk inte byter till sommardäck i tid och att det här är bedrövligt. När folk byter andra människors däck utan att fråga som aktion så förstår man ju att det här kan vara ett glödhett ämne. Men varför är det egentligen så viktigt att byta till sommardäck?

Vikten av att byta till sommardäck

Idag så kan man vända sig till företag som Alven & Ingvarsson för att på kort tid och till ett bra pris byta däcken. Det här bör man göra för betänk att ett sommardäck ger betydligt kortare bromssträcka än vad vinterdäcket gör då det är högre temperaturer utomhus. Det här kan ju göra skillnaden mellan en olycka och ett obehagligt ögonblick!

Sommardäcket har en struktur som är gjord för varmare väder och som leder till att det blir lättare att hantera bilen. Vinterdäcken är mjukare och har ett tätare mönster som är till för lägre temperatur och isiga underlag. Det här är inget som man tjänar på då det blir vår och varmt så det gäller verkligen att byta däcken i tid för att fortsatt köra på säkert vis.

Kan vara skillnaden mellan liv och död

Det finns faktiskt undersökningar som visar att många av de dödsolyckor som sker under sommaren involverar bilar som fortfarande kör med vinterdäck. Tyvärr så är det så att omkring 200 000 bilar rullar omkring med vinterdäck i Sverige, även under vår, sommar och höst, och det här innebär en trafikfara. De försämrade köregenskaperna är det som kan leda till att man hamnar i olyckor där folk faktiskt mister livet. Detta om något borde vara tillräckligt för att få människor att förstå att man måste köra med sommardäck under sommaren.

Bästa däcken på vått underlag

En del missuppfattar vinterdäckens funktion och tror att de är bra på vått underlag. Det här stämmer bara om man har med is att göra. Sommarens regn ger våta vägar som man behöver kunna manövrera på. Då gäller det att ha bra däck som gör att man med normal hastighet inte slirar omkring.

Tänk på det där med bromssträcka

Något som är mycket viktigt att tänka på är som sagt bromssträckan, och den förkortas avsevärt med sommardäcken. Det kan röra sig om 50 meter och mer i skillnad mellan vinterdäck och sommardäck! Man kan alltså inte stanna så snart som man vill och det kan leda till riktigt obehagliga situationer.

Så varför fortsätter vissa med vinterdäcken under sommarsäsongen då de blir till en fara? Kanske rör det sig om ren lathet eller så tror man att det som är så bra på vintern kommer att vara ännu bättre under sommaren. Med mer kunskap inom ämnet så kan man kanske få fler att välja rätt däck så att våra svenska vägar blir säkrare året om.

Välja rätt däck med däcktest sommardäck 2014

Med däcktest sommardäck 2014 är det enkelt att välja rätt däck. Även om det idag är en smidig historia att handla nya bildäck tack vare den uppsjö av smidiga och serviceinriktade däckleverantörer som finns tillgängliga på Internet så kan det kännas tryggt att bli guidad till marknadens säkraste och allra bäst presterande modeller innan du genomför ditt köp. Tack vare en mängd branschinriktade sajter kan du med några minuters research få en komplett översikt av olika märkens däck och deras kapaciteter.

De bästa däcken med däcktest sommardäck 2014

I ett däcktest testas en mängd olika kriterier. Man undersöker däck från olika märken och sätter deras kapacitet på prov på både vått och torrt underlag. Man testar bland annat bromssträckor, våt-grepp och hastiga undanmanövreringar och flera andra säkerhetstester. Däckens gummi och kvalitet testas också, det kan handla om hållbarhet, rullmotstånd, ljudnivå och miljöpåverkan. Miljövänliga däckmodeller har flera fördelar förutom det mest uppenbara – att de har så lite miljöpåverkan som möjligt, så har det också en positiv effekt på din plånbok. Miljövänliga modeller har traditionellt sett ett relativt lågt rullmotstånd, vilket i sin tur leder till märkvärt lägre bränslekostnader. Vanligtvis är det de större bil-, motor- eller tekniktidningarna som står för de mest pålitliga och opartiska däcktesten. I samarbete med branschkunniga experter sätts alla mängder av egenskaper och situationer på test och ger konsumenten en indikation för vilket däck som är det säkraste och det bästa.

Hitta mer information om tester

För den som närmar sig ett däckbyte, oavsett om det är för att byta från dubbdäck eller för att köpa en helt ny uppsättning inför sommaren så får man den bästa överblicken av marknadens olika däck och deras prestanda i test sommardäck. Du kan enkelt hitta däcktest antingen direkt hos de större tidningarna med inriktning på teknik eller motor, eller på Internet hos olika branschinriktade sajter som erbjuder sammanställningar av olika tidningars testresultat som ger dig en helhetsbild över de olika märkena och deras däck. Nätet är fullt av kunniga bil- och däcksajter som kan guida dig rätt.

Det finns många fördelar med att använda sig av ett däck-test innan man köper nya däck. Förutom det uppenbara, att man köper marknadens säkraste och pålitligaste bildäck så får man också en anvisning på däckets gummis kvalitet och slittålighet. För den som är ute efter att göra ett klipp kan det vara listigt att kolla på föregående års däcktest. Eftersom att däckförsäljare måste göra plats för den nya säsongens däck så säljer de ofta ut det föregående årets sortiment till väldigt bra priser. Det är sällan en särskilt stor skillnad mellan det nuvarande och förra årets testvinnare och är därför ett smart sätt att få fatt i billigare men fortfarande säkra däck till bilen. MEN tänk på att däcktester ibland utförs av mindre kunnigt folk och inte alltid stämmer med verkligheten. Läs intressant artikel om varning för däcktester här >