Vad händer med däcken vid snabbavveckling?

Om man beslutar sig för att däckverksamheten inte var så lönsam som man hade hoppats på och att det blir bättre att avveckla än att försöka vända trenden så kan man välja snabbavveckling. Det här är en metod som går ut på att man säljer företaget till ett annat företag som tar över likvidationen. Men vad händer med däcken vid snabbavvecklingen? Faktum är att man inte kan sälja företaget för avveckling förrän det helt och hållet existerar på papper och är utan tillgångar som däcklager.

Likvidera ett aktiebolag med snabbavveckling

Något som får många att välja snabbavveckling för att likvidera bolag är att detta som namnet antyder går snabbt. Om man ser på företag som själva tar hand om likvidation så kan det handla om ett år där man ska vara beredd på att svara på frågor från Bolagsverket och ta hand om diverse pappersarbete. Med en försäljning så får man ut pengarna som bolaget är värt och så kan man syssla med annat på en gång.

Det är viktigt att förstå att det här inte är samma sak som konkurs. Vid en likvidation som inte beror på att man redan har hamnat i situationen att man inte kan betala räkningar så kommer man att sälja av de tillgångar som finns och betala skulder. Pengarna som blir över fördelas mellan aktieägare.

Bli av med däcken i tid

Om man vill att det ska gå snabbt att avveckla bolaget så är det viktigt att man så snart som man fattar beslutet gör sig av med däcken och annat som finns på lager. Maskiner och annan utrustning måste man också sälja av så att man kan redovisa allting som tillgångar på det bankkonto som finns för aktiebolaget. Det är inte alltid som det går så snabbt att sälja däck, men det är klart, om man ger rabatt och annonserar på rätt platser så kan man snart vara av med lagret.

Man kan ju även vända sig till andra däck-firmor som fortsätter sin verksamhet. De kan säkerligen vara intresserade av att köpa upp ett bra lager till ett fördelaktigt pris. Det här kommer förstås att leda till att andra i branschen får veta att man lägger ner, och det ska man vara medveten om. Även om man har bråttom mot en tillvaro då man kan göra annat än driva ett däckföretag så finns det goda anledningar till att skynda långsamt med den process som leder mot avvecklingen.

Det företag som kan erbjuda snabbavveckling kan även ge goda råd vad gäller förberedelserna och hur man bör tänka för att få ett så smidigt avslut som möjligt. Det är till exempel viktigt att tänka på att det man gör kan få konsekvenser för andra verksamheter som man vill dra igång så snart som man har sålt bolaget för att avveckla det.

Comments are closed.